BTO support center wordt BTO Klantenservice

Op dit moment is BTO bezig met de migratie van BTO Support naar BTO klantenservice. Je kunt vanaf nu jouw ticket inzien of aanmaken via https://klantenservice.bto.eu/

FAQ
Q: Mijn laptop/desktop ligt bij jullie, wat gebeurd daarmee tijdens de migratie?
A: Niets, de migratie is puur administratief.

Q: Is mijn ticketnummer nog dezelfde na de migratie?
A: Ja en nee, we slaan jouw ticketnummer uit het huidige systeem op maar alle bestaande tickets krijgen ook een nieuw nummer uit het nieuwe systeem. Bestaande tickets zijn straks vindbaar onder beide nummers.

Q: Kan ik nu een vraag stellen over mijn ticket?
A: Je kunt vanaf nu inloggen op https://klantenservice.bto.eu/. Je moet wel eerst een nieuw wachtwoord aanvragen!

Q: Zijn mijn inloggegevens voor mijn ticket straks nog dezelfde?
A: Nee, uit veiligheidsoverwegingen zullen wij geen wachtwoorden migreren. We migreren wel het e-mail adres dat gekoppeld is aan jouw ticket, je kunt straks gemakkelijk een nieuw wachtwoord aanmaken!

BTO support center becomes BTO Klantenservice

At the moment, BTO is in the process of migrating "BTO support center" to "BTO Klantenservice". You can now view or create your ticket via https://klantenservice.bto.eu/

FAQ
Q: My laptop/desktop is with you, what will happen to it during the migration?
A: Nothing, the migration is purely administrative.

Q: Will my ticket number remain the same after the migration?
A: Yes and no, we will save your ticket number from the current system, but all existing tickets will also receive a new number from the new system. Existing tickets will be searchable under both numbers.

Q: Can I ask a question about my ticket now?
A: Yes, you may now login to https://klantenservice.bto.eu/ 

Q: Will my login credentials for my ticket still be the same?
A: No, for security reasons, we will not migrate passwords. However, we will migrate the email address associated with your ticket, and you can easily create a new password later!

Please Wait!

Please wait... it will take a second!